Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Det underbara leendet, drama

Brev 48 till Koppel, Henrik (i) 1905-12
Brev 83 till Franzos, Marie Mizi (i) 1908-02
Brev 85 till Franzos, Marie Mizi 1908-03-16
Brev 88 till Bonnier, Tor 1908-12-02
Brev 138 till Bonnier, Tor 1910-12-07
Brev 147 till Franzos, Marie Mizi 1911-03-22
Brev 150 till Bonnier, Tor 1911-05-25
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08