Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Patrasket, drama

Brev 17 till Lindberg, Augusta (i) 1902-11-04
Brev 627 till Linden, Gustaf Muck 1925-10-21
Brev 629 till Linden, Gustaf Muck 1925-10-26
Brev 801 till Bonnier, Tor 1928-07-30
Brev 802 till Bryde, Vilhelm 1928-10-01
Brev 808 till Zellman, Tollie (i) 1928-11
Brev 813 till Linden, Gustaf Muck 1928-12-31
Brev 817 till Linden, Gustaf Muck 1929-01-14
Brev 819 till Linden, Gustaf Muck 1929-01-25
Brev 820 till Zellman, Tollie 1929-02-01
Brev 821 till Bonnier, Åke 1929-02-01
Brev 824 till Linden, Gustaf Muck 1929-02-12
Brev 825 till Norrie, William (i) 1929-02
Brev 889 till Hamilton, Hugo Bernhard Malcolm (i) 1929-03-02
Brev 829 till Ström, Fredrik (i) 1929-03-03
Brev 888 till Linden, Gustaf Muck 1929-03
Brev 849 till Linden, Gustaf Muck 1929-12-15
Brev 890 till Bergman, Stina 1929-12-15
Brev 851 till Lindberg, Per 1930-01-02
Brev 852 till Edfelt, Johannes 1930-01-04
Brev 854 till Söderhjelm, Alma 1930-02
Brev 892 till Ekman, Gösta (i) 1930-12-28