Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Lodolezzi sjunger, drama

Brev 347 till Lindberg, Per 1918-10-30
Brev 348 till Lindberg, Per 1918-11-12
Brev 351 till Linden, Gustaf Muck och Olga 1918-12-11
Brev 361 till Lindberg, Per 1919-02-20
Brev 362 till Linden, Gustaf Muck 1919-02-20
Brev 371 till Lindberg, Per 1919-08-25
Brev 373 till Lindberg, Per 1919-09-19
Brev 374 till Lindberg, Per 1919-09-26
Brev 380 till Mantzius, Karl (i) 1919-11-09
Brev 382 till Mantzius, Karl 1919-11-15
Brev 391 till Mantzius, Karl 1920-06-07
Brev 392 till Mantzius, Karl 1920-07-16
Brev 409 till Lindberg, Per 1921-03-17
Brev 412 till Ruhe, Algot 1921-03-23