Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Ett experiment, drama

Brev 333 till Linden, Gustaf Muck 1918-02-22
Brev 334 till Bonnier, Tor 1918-03-11
Brev 336 till Franzos, Marie Mizi 1918-03-30
Brev 337 till Franzos, Marie Mizi 1918-05-12
Brev 345 till Bonnier, Tor 1918-10-25
Brev 347 till Lindberg, Per 1918-10-30
Brev 360 till Collijn, Gustaf (i) 1919-02-14
Brev 374 till Lindberg, Per 1919-09-26
Brev 629 till Linden, Gustaf Muck 1925-10-26