Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Vävaren i Bagdad, drama

Brev 412 till Ruhe, Algot 1921-03-23
Brev 415 till Sjöström, Victor 1921-04-07
Brev 417 till Österling, Anders 1921-04-26
Brev 418 till Sjöström, Victor 1921-04-26
Brev 419 till Sjöström, Victor 1921-05-09
Brev 431 till Franzos, Marie Mizi 1921-10-12
Brev 487 till Bonnier, Tor 1923-01-23
Brev 492 till Bonnier, Tor 1923-02-13
Brev 501 till Lamm, Martin 1923-05-01
Brev 506 till Sjöström, Victor 1923-06-11
Brev 508 till Bonnier, Tor 1923-06-15
Brev 510 till Bonnier, Tor 1923-08-21
Brev 521 till Larsson, Hans 1923-10-21
Brev 526 till Sjöström, Victor 1923-11-08
Brev 656 till Lindberg, Per 1926-03-01
Brev 701 till Bonnier, Tor 1926-10-27
Brev 814 till Linden, Gustaf Muck 1929-01
Brev 817 till Linden, Gustaf Muck 1929-01-14
Brev 889 till Hamilton, Hugo Bernhard Malcolm (i) 1929-03-02