Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket En skugga, drama

Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 324 till Raphael-Linden, Olga (i) 1917-09-26
Brev 328 till Franzos, Marie Mizi 1917-11-20
Brev 333 till Linden, Gustaf Muck 1918-02-22
Brev 336 till Franzos, Marie Mizi 1918-03-30
Brev 347 till Lindberg, Per 1918-10-30
Brev 560 till Linden, Gustaf Muck 1924-08-16
Brev 586 till Linden, Gustaf Muck 1925-01-15
Brev 884 till Bonnier, Tor 1926-09
Brev 764 till Lindberg, Per 1927-07-03
Brev 769 till Rabe, Julius (i) 1927-08-16
Brev 772 till Lindberg, Per 1927-08-22
Brev 773 till Edfelt, Johannes 1927-08
Brev 774 till Rabe, Julius 1927-09-13
Brev 833 till Molander, Olof (i) 1929-03-23
Brev 834 till Molander, Olof 1929-04-05