Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Juden – fantasten, kåseri/kritik

Brev 804 till Bonnier, Tor 1928-10-03
Brev 806 till Edfelt, Johannes 1928-10-27
Brev 817 till Linden, Gustaf Muck 1929-01-14
Brev 821 till Bonnier, Åke 1929-02-01