Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Dramatiska teaterns vanvård, kåseri/kritik

Brev 302 till Bonnier, Tor 1916-10-26
Brev 354 till Ruhe, Algot 1918-12-20
Brev 560 till Linden, Gustaf Muck 1924-08-16