Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, novell

Brev 265 till Bonnier, Tor 1915-08-04
Brev 268 till Bonnier, Tor 1915-08-30
Brev 274 till Key, Ellen 1915-11-29
Brev 279 till Österling, Anders 1915-12-15