Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Bice och Blåskägget, novell

Brev 117 till Bonnier, Tor 1910-04-07
Brev 119 till Bonnier, Tor 1910-04-22
Brev 123 till Bonnier, Tor 1910-07-25
Brev 130 till Bonnier, Tor 1910-10-12
Brev 135 till Lindberg, Augusta 1910-11-22
Brev 147 till Franzos, Marie Mizi 1911-03-22
Brev 148 till Franzos, Marie Mizi 1911-04-04
Brev 151 till Franzos, Marie Mizi 1911-06-08