Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Den underbara modellen, novell

Brev 400 till Sjöström, Victor 1921-01-24
Brev 431 till Franzos, Marie Mizi 1921-10-12