Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Sardanapal, novell

Brev 768 till Lindqvist, Märta 1927-08-08
Brev 773 till Edfelt, Johannes 1927-08
Brev 832 till Bonnier, Tor 1929-03-18