Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Det är en stjärnsak, novell

Brev 714 till Lindqvist, Märta 1926-11-19
Brev 721 till Linden, Gustaf Muck 1926-11-29
Brev 724 till Bergman, Stina 1926-12-02
Brev 746 till Bergman, Stina 1927-03-19