Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Den gröna likören, novell

Brev 123 till Bonnier, Tor 1910-07-25
Brev 153 till Franzos, Marie Mizi 1911-07-03