Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket 47:an/Loewenhistorier, novell

Brev 184 till Bonnier, Tor 1912-09-07
Brev 186 till Bonnier, Tor 1912-09-15
Brev 188 till Bonnier, Tor 1912-10-12
Brev 194 till Bonnier, Tor 1913-02-11
Brev 199 till Franzos, Marie Mizi 1913-04-05
Brev 203 till Franzos, Marie Mizi 1913-05-02
Brev 350 till Ruhe, Algot 1918-12-06
Brev 431 till Franzos, Marie Mizi 1921-10-12