Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Herr von Hancken, roman

Brev 393 till Bonnier, Tor 1920-12-16
Brev 407 till Bonnier, Tor 1921-03-04
Brev 412 till Ruhe, Algot 1921-03-23
Brev 415 till Sjöström, Victor 1921-04-07
Brev 879 till Bonnier, Greta 1921-04-08
Brev 449 till Larsson, Hans 1922-02-21
Brev 502 till Larsson, Hans 1923-05-09
Brev 786 till Österling, Anders 1927-12-17