Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Flickan i frack, roman

Brev 567 till Bonnier, Tor 1924-11-24
Brev 596 till Bonnier, Tor 1925-03-07
Brev 598 till Bonnier, Tor 1925-03-10
Brev 599 till Bonnier, Tor 1925-03-13
Brev 600 till Bonnier, Tor 1925-03-26
Brev 608 till Bonnier, Tor 1925-05-05
Brev 612 till Bonnier, Tor 1925-05-16
Brev 614 till Bonnier, Tor 1925-05-29
Brev 717 till Bonnier, Tor 1926-11-25
Brev 718 till Bonnier, Karl Otto 1926-11-27
Brev 733 till Bonnier, Tor 1927-01-29
Brev 756 till Marcus, Carl David (i) 1927-05-06
Brev 777 till Franzos, Marie Mizi 1927-10-02
Brev 797 till Bonnier, Kaj 1928-03-28
Brev 801 till Bonnier, Tor 1928-07-30
Brev 857 till Bonnier, Tor 1930-03-21
Brev 864 till Bonnier, Tor 1930-07-07