Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket En döds memoarer, roman

Brev 336 till Franzos, Marie Mizi 1918-03-30
Brev 338 till Larsson, Hans 1918-06-03
Brev 344 till Bonnier, Tor 1918-09-24
Brev 345 till Bonnier, Tor 1918-10-25
Brev 350 till Ruhe, Algot 1918-12-06
Brev 351 till Linden, Gustaf Muck och Olga 1918-12-11
Brev 352 till Ruhe, Algot 1918-12-14
Brev 356 till Larsson, Hans 1918-12-24
Brev 358 till Larsson, Hans 1918-12-31
Brev 395 till Larsson, Hans 1920-12-22
Brev 406 till Larsson, Hans 1921-02-28
Brev 494 till Ruhe, Algot 1923-02-18
Brev 765 till Edfelt, Johannes 1927-07-16
Brev 777 till Franzos, Marie Mizi 1927-10-02
Brev 886 till Lindström Saxon, Johan (i) 1928-06-13