Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Markurells i Wadköping, roman

Brev 186 till Bonnier, Tor 1912-09-15
Brev 276 till Ruhe, Algot (i) 1915-12-05
Brev 345 till Bonnier, Tor 1918-10-25
Brev 369 till Bonnier, Åke 1919-06-24
Brev 371 till Lindberg, Per 1919-08-25
Brev 374 till Lindberg, Per 1919-09-26
Brev 376 till Bonnier, Tor 1919-10-05
Brev 377 till Bonnier, Tor 1919-10-16
Brev 378 till Bonnier, Tor 1919-10-19
Brev 383 till Bergman, Stina 1919-11-24
Brev 390 till Ord och Bild, 1920-03-18
Brev 407 till Bonnier, Tor 1921-03-04
Brev 449 till Larsson, Hans 1922-02-21
Brev 506 till Sjöström, Victor 1923-06-11
Brev 551 till Sjöström, Victor 1924-03-28
Brev 566 till Bonnier, Tor 1924-11-15
Brev 567 till Bonnier, Tor 1924-11-24
Brev 568 till Bonnier, Tor 1924-11-29
Brev 574 till Franzos, Marie Mizi 1924-12-09
Brev 602 till Linden, Gustaf Muck 1925-03-31
Brev 614 till Bonnier, Tor 1925-05-29
Brev 661 till Bonnier, Tor 1926-04
Brev 696 till Bonnier, Tor 1926-10-20
Brev 701 till Bonnier, Tor 1926-10-27
Brev 733 till Bonnier, Tor 1927-01-29
Brev 738 till Bergman, Stina 1927-03-04
Brev 769 till Rabe, Julius (i) 1927-08-16
Brev 777 till Franzos, Marie Mizi 1927-10-02
Brev 886 till Lindström Saxon, Johan (i) 1928-06-13
Brev 839 till Bonniers Förlag, 1929-08-14
Brev 871 till Linden, Gustaf Muck 1930-12-01