Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Eros' begravning, roman

Brev 464 till Ruhe, Algot 1922-09-02
Brev 466 till Bonnier, Tor 1922-10-06
Brev 467 till Bonnier, Tor 1922-10-14
Brev 481 till Bonnier, Tor 1922-12-27
Brev 567 till Bonnier, Tor 1924-11-24
Brev 568 till Bonnier, Tor 1924-11-29
Brev 777 till Franzos, Marie Mizi 1927-10-02
Brev 815 till Söderhjelm, Alma 1929-01-10