Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Clownen Jac, roman

Brev 308 till Key, Ellen 1916-12-14
Brev 353 till Sjöström, Victor (i) 1918-12-18
Brev 694 till Bergman, Stina 1926-10-15
Brev 720 till Ruhe, Algot 1926-11-28
Brev 857 till Bonnier, Tor 1930-03-21
Brev 864 till Bonnier, Tor 1930-07-07
Brev 866 till Collijn, Gustaf 1930-09-23
Brev 868 till Edfelt, Johannes 1930-10-07
Brev 869 till Bonniers Förlag, 1930-11-05
Brev 892 till Ekman, Gösta (i) 1930-12-28