Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Solivro. Prins av Aeretanien, roman

Brev 33 till Key, Ellen 1904-11-22
Brev 36 till Hedberg, Alma 1905-01-08
Brev 44 till Bonnier, Karl Otto 1905-07-27
Brev 45 till Bonnier, Karl Otto 1905-08-28
Brev 48 till Koppel, Henrik (i) 1905-12
Brev 52 till Hedberg, Alma 1905-12-26
Brev 53 till Andersson, Hugo Christian 1905-12-27
Brev 54 till Koppel, Henrik 1906-01-07
Brev 55 till Koppel, Henrik 1906-01-16
Brev 56 till Lindberg, Augusta 1906-01-31
Brev 57 till Lindberg, Augusta 1906-03-06
Brev 60 till Koppel, Henrik 1906-03-21
Brev 61 till Koppel, Henrik 1906-04-10
Brev 62 till Larsson, Hans 1906-04-15
Brev 63 till Brulin, Herman 1906-05-06
Brev 64 till Andersson, Hugo Christian 1906-05-08
Brev 65 till Lindberg, Augusta 1906-05-08
Brev 67 till Lindberg, Augusta 1906-06-02
Brev 68 till Brulin, Herman 1906-06-06
Brev 72 till Warburg, Karl (i) 1906-09-05
Brev 73 till Larsson, Hans 1906-10-28
Brev 74 till Brulin, Herman 1906-11-07
Brev 81 till Lindberg, Augusta 1907-04-30
Brev 88 till Bonnier, Tor 1908-12-02
Brev 93 till Lindberg, Augusta 1909-03
Brev 140 till Hallström, Per (i) 1910-12-26
Brev 165 till Franzos, Marie Mizi 1911-12-16
Brev 166 till Franzos, Marie Mizi 1911-12-21
Brev 168 till Franzos, Marie Mizi 1912-01-02
Brev 171 till Franzos, Marie Mizi 1912-02-11
Brev 173 till Franzos, Marie Mizi 1912-02-27
Brev 178 till Johanson, Klara (i) 1912-05-14
Brev 180 till Böök, Fredrik (i) 1912-05-31
Brev 183 till Franzos, Marie Mizi 1912-08-20
Brev 220 till Bonnier, Tor 1913-11-20
Brev 242 till Österling, Anders 1914-07-27
Brev 252 till Bergman, Stina 1914-12-18
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 777 till Franzos, Marie Mizi 1927-10-02