Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Sagor (1916), sagosamling

Brev 297 till Bonnier, Tor 1916-07-27
Brev 308 till Key, Ellen 1916-12-14