Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket En perfekt gentleman, film

Brev 418 till Sjöström, Victor 1921-04-26
Brev 663 till Bonnier, Tor 1926-04-12
Brev 755 till Bergman, Stina 1927-04-10
Brev 756 till Marcus, Carl David (i) 1927-05-06
Brev 758 till Bryde, Vilhelm (i) 1927-05-28
Brev 759 till Bonnier, Tor 1927-05-28
Brev 760 till Bonnier, Karl Otto 1927-06-08
Brev 771 till Ruhe, Algot 1927-08-16
Brev 773 till Edfelt, Johannes 1927-08
Brev 775 till Edfelt, Johannes 1927-09-13
Brev 778 till Bonnier, Tor 1927-10-10
Brev 779 till Bryde, Vilhelm 1927-10-17