Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Fru Mariannes friare, film

Brev 367 till Bonnier, Tor 1919-05-02
Brev 418 till Sjöström, Victor 1921-04-26
Brev 419 till Sjöström, Victor 1921-05-09