Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Marionettspel, dramasamling

Brev 276 till Ruhe, Algot (i) 1915-12-05
Brev 309 till Personne, Nils (i) 1916-12-18
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 328 till Franzos, Marie Mizi 1917-11-20
Brev 573 till Bonnier, Tor 1924-12-08