Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Bygmester Solness, filmförslag

Brev 541 till Bonnier, Tor 1924-01-31
Brev 551 till Sjöström, Victor 1924-03-28