Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Spelet om flickan och frestelsen/Ett festspel, radiopjäs

Brev 838 till Lindqvist, Märta 1929-07-16
Brev 840 till Linden, Gustaf Muck 1929-08-17
Brev 841 till Bonnier, Tor 1929-09-10
Brev 852 till Edfelt, Johannes 1930-01-04
Brev 857 till Bonnier, Tor 1930-03-21
Brev 858 till Bergman, Stina 1930-03-21
Brev 864 till Bonnier, Tor 1930-07-07
Brev 869 till Bonniers Förlag, 1930-11-05