Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Brev som innehåller verket Amourer, novellsamling

Brev 91 till Bonniers Förlag, 1909-02-06
Brev 101 till Bonnier, Tor 1909-06-06
Brev 102 till Bonnier, Tor 1909-08-20
Brev 117 till Bonnier, Tor 1910-04-07
Brev 119 till Bonnier, Tor 1910-04-22
Brev 123 till Bonnier, Tor 1910-07-25
Brev 125 till Bonnier, Tor 1910-09-13
Brev 127 till Franzos, Marie Mizi 1910-09-24
Brev 128 till Bonnier, Tor 1910-09-24
Brev 134 till Bonnier, Tor 1910-11-13
Brev 135 till Lindberg, Augusta 1910-11-22
Brev 138 till Bonnier, Tor 1910-12-07
Brev 147 till Franzos, Marie Mizi 1911-03-22
Brev 151 till Franzos, Marie Mizi 1911-06-08
Brev 152 till Franzos, Marie Mizi 1911-07-02
Brev 153 till Franzos, Marie Mizi 1911-07-03
Brev 154 till Franzos, Marie Mizi 1911-07-26
Brev 158 till Franzos, Marie Mizi 1911-09-13
Brev 161 till Franzos, Marie Mizi 1911-11-13
Brev 162 till Franzos, Marie Mizi 1911-11-22
Brev 165 till Franzos, Marie Mizi 1911-12-16
Brev 166 till Franzos, Marie Mizi 1911-12-21
Brev 168 till Franzos, Marie Mizi 1912-01-02
Brev 171 till Franzos, Marie Mizi 1912-02-11
Brev 174 till Franzos, Marie Mizi 1912-02-28
Brev 322 till Ek, Sverker (i) 1917-08
Brev 377 till Bonnier, Tor 1919-10-16
Brev 379 till Bonnier, Åke 1919-11-03
Brev 661 till Bonnier, Tor 1926-04
Brev 696 till Bonnier, Tor 1926-10-20