Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


137. Augusta Lindberg

[Rom] 27/11 10[1]

Min Svärmor är vaksammare än månen, påpassligare än hämden – må Gud belöna Henne! Om jag utan förberedelse fått Fs bref igår (den 26), [2] i hvilket premiären annonseras till den 1 dec. (!) – så hade jag antagligen tappat koncepterna. Som det nu är, har jag telegrafiskt nekat ō dessutom bedt Tor tillvarataga min rätt.

Emellertid nedlägger jag vid Augustas fot en krans af tacksamhetens eterneller.

HjB.

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger Ponte Vecchio i Florens.[3]


[1] Vykortet är adresserat till Madame Augusta Lindberg.

[2] Augusta Lindberg hade genom Tor Bonnier låtit meddela att August Falck, teaterdirektör för Intima Teatern, börjat repetera Bergmans Familjens renhet. Nyheten hade publicerats i tidskriften Thalia. Falck hade något sent kommit att kontakta författaren, kanske till följd av att han var pressad av den konflikt med August Strindberg, teaterns ägare, som han vid denna tid var involverad i. Se brev 136 till Tor Bonnier den 27/11 1910.

[3] På dess framsida står: Från vår sommarresa. Ponte Vecchio i Firenze.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Falck, August (5)
Lindberg, Augusta (97)
Strindberg, August (34)

Verk:

Familjens renhet, drama (27)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA