Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


158. Marie Mizi Franzos

Örebro den 13/9 XI

Kära Fröken Franzos!

Jag finner R&L[1] betydligt obilliga i sin fordran på tre manuskript. Men å andra sidan anser jag för min del, att vi ej[2] böra vägra. Ett dylikt villkor kan ju nog förskaffa oss en del obehag och dröjsmål. Men till någon allvarlig olägenhet tycker jag knappt, det kan bli. Icke heller finner jag att antalet (2 eller 3) spelar någon synnerlig roll. Skulle R&L visa sig illojala finns det ju t. ex. ingenting som hindrar oss att utbjuda en ev. kommande novellsamling i två portioner, två manuskript etc, etc. Med andra ord: om vi mot förmodan skulle bli utsatta för någon illojalitet från förlagets sida, tror jag nog att vi något så när skola kunna parera stöten. Jag tillråder därför tillmötesgående i denna punkt men lämnar naturligtvis afgörandet åt Er.

Med många hjärtliga hälsningar från oss båda

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Det tyska förlaget Rütten & Loening, där översättningen av såväl romanen Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden som novellsamlingen Amourer/Amouren gavs ut. Förlaget ville tydligen försäkra sig om rätten till ytterligare arbeten av Bergmans hand. Se brev 154 till Mizi Franzos den 26/7 1911, not 2.

[2] ej understruket med dubbla streck.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA