Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


161. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg den 13/11 XI

Tack kära Fröken Franzos för Edert vänliga bref och för de båda lugnande dokumenten![1] Vi lefva här i mörker, orkan och störtskurar, skeppen förlisa på våra sandreflar och de döda kastas upp på vår kust. Under dylika förhållanden blir man lätt dyster ō svårmodig, man bringas att tvifla på alla goda makter, tillochmed på sina förläggare.

Nu får Ni emellertid icke låta denna hemska skildring afskräcka Er från att komma hit under en blidare årstid.

Här är vådligt vackert, vil[l]e jag bara säga. Vi ska föra Er upp på Kullen, som är så vacker att Ellen Key inte vågade bo där. Då så! Min hustru hälsar Er mycket ō likaså

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] de båda lugnande dokumenten gällde sannolikt kontrakten med förlaget Rütten & Loening angående publiceringen av de tyska översättningarna av Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden och Amourer/Amouren. Se brev 154, 158 och 159 till Mizi Franzos den 26/7, 13/9 och 2/10 1911.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Key, Ellen (32)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA