Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


162. Marie Mizi Franzos

[Helsingborg] 22/11 XI

Kära Fröken Mizi Franzos, jag tacka[r] för det vänliga kortet ō för den glada underrättelsen om Jugend.[1] Och vidare tackar jag än en gång för ”Das Testament S.r Gnaden” och ”Amouren”[?].[2]

Ja, nu har jag verkligen återvunnit min ljusa barndomstro åtminstone i detta särskillda fall. Ty då människor sända som underpant något af det käraste de  äga, ty se då måste uppsåtet vara ärligt!

Er fråga om ”Hetsning” [3] ger mig hufvudbry. Någon verkligen adekvat synonym kan jag ej gifva på svenska. Men duger inte det tyska Hetze eller Hetzjagd eller participiet Gehetzt?

Idag är det en paus i skyfallet ō vi ska fara till Danmark för att taga en promenad. Det är rätt lustigt att bo i ett land ō promenera i ett annat, men det är Ni van vid från Gardasee!

Många hälsningar till Er själf ō Er fru Mor

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Se brev 154, 158 och 159 till Mizi Franzos den 26/7, 13/9 och 2/10 1911.

[2] Ordet svårtytt men bör kunna uttydas Amouren.

[3] Avser novellen ”Hetsning”, som enligt almanackan skrevs i Rom den 3–6 april 1910 och publicerades i Ord och Bild, häfte 10, 1910. Brevet ger prov på ett av de synnerligen fåtaliga översättningsproblem som tas upp i korrespondensen. Se brev 124 till Mizi Franzos den 13/8 1910, not 2.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Hetsning, novell (1)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA