Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


17. Augusta Lindberg

[Stockholm] 4/11 902

Bästa Tante!

Ehuru jag tycker, det är mycket tråkigt att behöfva störa Tante, så upptagen, som jag vet, att Tante är, vill jag dock be någon dag få komma dragandes med mitt skådespel!

Från och med nästa fredag till därpå följande torsdag är jag hemma i Örebro, – på grund af syster Esters bröllop[1] – men kanske passar det Tante någon dag före eller efter?

Med vördsamma hälsningar till Farbror och fröknarna Lindberg.

Tantes tillgivne

Hjalmar Bergman

Min adress är Hotell Englund

Klarabergsgatan 50.

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

 

Skådespelerskan Augusta Blomstedt (1866–1943) gifte sig 1884 med teaterdirektören och regissören August Lindberg (1846–1916). Som 16-åring hade hon engagerats och senare med framgång spelat olika roller i det lindbergska sällskapets turnéer i Skandinavien. Hon blev en charmfull värdinna i makarnas hem, där Pehr Staaff, Oscar Levertin och Gustaf af Geijerstam sågs tillsammans med andra representanter för ”Unga Sverige” eller ”Opponenterna”. Ernst Josephson kallade henne Saskia, namnet på den av honom beundrade Rembrandts hustru. Fr.o.m. 1898 blev hon fast anställd vid Dramatiska teatern. Genom åren uppmärksammades hon bl.a. för sina tolkningar av drottning Elisabeth i Schillers tragedi Maria Stuart och Laura i Strindbergs naturalistiska drama Fadren. Efter att 1921 ha dragit sig tillbaka för att bli teaterpedagog gjorde hon ett sista framträdande som Farmor i Hjalmar Bergmans Patrasket på Oscarsteatern 1928–1929.


[1] Ester Bergman gifte sig den 11/11 1902 med friherre Fredrik von Friesendorff.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Friesendorff, Ester von, Tova (11)
Friesendorff, Fredrik von (2)
Geijerstam, Gustaf af (5)
Josephson, Ernst (1)
Levertin, Oscar (10)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)
Lindberg, Karin (9)
Lindberg, Per (80)
Schiller, Friedrich (2)
Staaff, Pehr (1)
Strindberg, August (34)

Verk:

Patrasket, drama (22)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA