Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


183. Marie Mizi Franzos

Örebro den 20 aug 12

Kära Fröken

         Mizi Franzos!

Vi ha flackat en smula af ō an i mellersta Sverige, däraf min försumlighet med att tacka för de sista goda recensionerna ō för honoraret. Tack! Säkert skulle jag kunna sända Er någon skizz – om jag bara visste, hvar de finnas! Men mina arbeten gå som villade får. Herden är för lat ō för oordentlig. Finner jag något skall jag emellertid genast sända. Hvart? Hvar håller Ni egentligen hus? Jag söker förgäfves tyda Er tirolska adress. Och jag tror, jag adresserar detta till Wien.

 Vi ha på sistone haft en ohygglig sommar. Regn ō regn. Rågen ruttnar ō själen mältar eller tvärtom. Häruppe ha vi varit en tre veckor, än i Örebro än i Stockholm. Jag har egentligen arbetat hela sommaren men icke fört någonting till slut. Och kommer jag hem, börjar jag på ny kula. Mitt sista arbete Vi Bookar etc kommer troligen ut på danska under årets lopp. Eljest intet nytt om oss. Stina syr dockkläder åt syskonbarnen.

Hur har Ni haft det i sommar? Hur mår Ni ō hur mår Er fru Mor? Är Ni så där lika kollosalt flitig ō energisk så att andra dödliga må häpna ō skämma[s]? Håll snart Ert löfte om det stora brefvet!

Er

Hjalmar Bergman

Har ni hört något om Solivro?[1]

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Mizi Franzos hade tydligen påbörjat en översättning av debutromanen Solivro, men någon publicering därav kom aldrig till stånd. Se brev 173 till Mizi Franzos den 27/2 1912, not 2.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA