Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


185. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg den 12/9 12

Kära Fröken Franzos!

Min hustru och jag be att till Er Fru Mor och Er själf få framföra vårt hjärtliga deltagande. Vi kunna desto bättre uppskatta Er förlust, som vi ju från i fjol ha ett synnerligen angenämt minne af den vänliga, glada och spirituella Damen.

Jag hoppas, att vistelsen i det paradiset Torbole måtte förströ Er fru Mor och ge Er allt möjligt utbyte. Med hjärtligaste hälsningar

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA