Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


200. Karl Otto Bonnier

Helsingborg den 30/4 13

H.Herr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Som jag ser, att min bok nu utkommit i handeln, vågar jag kanske be, att Ni ville låta sända mig några fri.-ex.[1] Jag skulle köpa den själf, om jag hade pengar – för det är verkligen bra roligt, att en bok blir köpt. Men jag har inga pengar.

Vördsamt

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller friexemplar och honorar för romanen Loewenhistorier, som utsändes från förlaget i början av april.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)

Verk:

Loewenhistorier, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA