Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


207. Tor Bonnier

[Helsingborg] 21/5 13

Kära Tor! Vill gud skall jag under sommarens lopp göra öfvers, ō företal ō sända Dig alltsamman.[1] Men jag finner erbjudna honoraret vittna om ett underskattande af den store Machiavelli och af det arbete, som kommer att åligga Din ödmjuke tjänare. Och förbehåller jag mig rätten att i sinom tid söka aflocka förlaget ett något större honorar. Kan Du som gammal vän ge mig någon vink om, hur detta lättast sker, så är Du säkert icke nog samvetslös att icke gifva mig denna vink.

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på Bergmans översättningsarbete med Niccolò Machiavellis Il Principe/Fursten. Se brev 190 och 206 till Tor Bonnier den 25/11 1912, not 1, resp. den 19/5 1913, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Machiavelli, Nicolò (12)

Verk:

Il Principe/Fursten, översättning (10)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA