Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


209. Tor Bonnier

Bad-Nauheim 2/7 13

Kära Tor! Örebro-Kuriren; som i fjol hade en brilj. rec. af "Vi Bookar" har i år icke erhållit något friex. Som rec. ju hittills varit sparsamma är det kanske förhållandet med flera tidningar? Antagligen är det så med Öresunds-P. Den hade i fjol briljant rec. + interview men har i år ej ens omnämt "Loewen". Beder Dig vidtaga åtgärder! Vi ha rest hit för att hälsa på mina föräldrar ō stanna några dagar. Sedan okändt, välja mellan Hartz ō Schweiz. För det senare tala många skäl, för det förra kassan. Jag antar att det finns mycket kanarifåglar på Hartz och dessutom har ju Goethe vandrat där. Och där G. gått fram, växer det alltid käringar.

Men det blir nog i alla fall Hartz.

Hälsningar!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Goethe, Wolfgang von (3)

Verk:

Loewenhistorier, roman (19)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA