Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


211. Hugo Christian Andersson

[Engelberg 14/7 1913][1]

Kära Hugo Christian, jag hoppas att Du nu lämnat den ledsamma sängen och kryar på dig för hvarje dag![2] Jag har, som Du ser, begifvit mig till denna ljufliga plats för att ev. bättra på min trasiga lekamen.

Stina hälsar Er allesamman så hjärtligt ō det gör ock

Din tillgifne

HjB.

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Kortet återger en totalbild av Engelberg i Schweiz. ”Engelberg – Generalansicht”.


[1] Enligt poststämpel. Vykortet är adresserat till H.Herr Doktor Hugo Chr. Andersson.

[2] Bergman hade tydligen inte insett hur allvarligt sjuk den ingifte morbrodern var. Han avled i augusti detta år i sviterna av tyfus, vilket framgår av brev till föräldrarna.

Personer:

Andersson, Hugo Christian (17)
Bergman, Stina (287)

Adressat:

Andersson, Hugo Christian (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA