Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


247. Tor Bonnier

Grenna 7/10 14

Kära Tor! Undertecknad accepterar tacksamt Ditt anbud.[1]

Som Du ser äro vi redan ute på fantestien.[2] Vädret behagligt. Närmaste mål Ödeshög. Ominösa namn! Sedan Vadstena. Där har jag visst några vänner bak gallret.[3] 

Hej!

Din

HjB

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller utgivandet av den förra delen av det inlämnade manuskriptet till Två släkter. Komedier i Bergslagen I

i den utformning Bergman föreslagit i brev 246 till Tor Bonnier den 2/10 1914, not 1. Denne accepterade i brev den 5/10 1914 förslaget och uttalade samtidigt sitt intresse av att utge den senare delen av manuskriptet i omarbetad form, vilket skedde 1916 med Knutsmässo marknad. Komedier i Bergslagen III.

[2] fantestien no., uttryck för luffarstig/tiggarstråt. Denna fotvandring förde paret Bergman till Ellen Keys Strand. Se brev 248 till Ellen Key den 13/10 1914.

[3] I Vadstena fanns sedan 1897 ett känt sinnessjukhus.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Key, Ellen (32)

Verk:

Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA