Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


249. Tor Bonnier

Håknarp den 5/11 14

Kära Tor. Hej ō tack för böckerna! Jag ska ta mig fadren sända Dig en ask med äpplen. Snart.

Ärende nr 2: Var god ō gif vederbörande på kontoret min adress: Håknarp, Brötjemark (Småland).

 Korrekturet var adresserat till Jönköping ō det var endast min oerhörda popularitet, som räddade det från villovägar.

Hälsningar!

Din

HjB.

Handskrivet kortbrev.[1] Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] På kortets utsida står: Hj. Bergman, Håknarp, Brötjemark.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA