Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


258. Karl Otto Bonnier

Örebro den 19/2 XV

HHerr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Hjärtligt tack för vänligheten att förskottera de 300 kr.! Jag sänder härmed kvitto.[1]

Vördsamt

Er

 Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[2]


[1] Se brev 257 till Karl Otto Bonnier den 17/2 1915.

[2] Bergmans far avled den 17/2 1915.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Karl Otto (87)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA