Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


266. Tor Bonnier

[Örebro början av augusti 1915]

Tack! Formuläret tyvärr förkommet. Om närslutna kvitto ej duger får Du vara snäll skicka nytt.

Hej!

Handskrivet visitkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med sorgkant och med Hjalmar Bergmans namn i tryck. [1]


[1] Bergmans far avled den 17 februari detta år.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA