Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


280. Hjalmar Söderberg

Örebro, Ladugårdskogen 20/12 XV

Herr Hjalmar Söderberg

Stockholm.

Jag ber att till Er såsom representant för Bonnierska stipendienämden[1] få framföra ett vördsamt och nog så djupt kändt tack! Har aldrig fått så värdefull julklapp förr och är förthy mycket glad.

Ber slutligen att till Er personligen få sända en hälsning, som jag icke dristar kalla hjärtlig men som likafullt är det.

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.


[1] Bergman erhöll detta år ett Bonnierstipendium på 2 000 kronor. Hjalmar Söderberg var sekreterare i stipendienämnden.

Personer:

Söderberg, Hjalmar (17)

Adressat:

Söderberg, Hjalmar (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA