Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


282. Hans Larsson

Örebro, Ladugårdskogen

 5/1 XVI

Tack, käre herr Professor för Eder vänliga nyårshälsning! Jag önskar Er allt gott för det här året. Och jag önskar mig själv det goda att få läsa något av Er!

Så roligt – för mig nämligen – att Ni gick ō såg på mitt stycke. Hade inte Linden[1] heder af sin regie? Hedqvist av[2] sin typ ō sitt spel? Bosse däremot var lika skön som dålig. Och hon var onekligen mycket – vacker.

En teater-författare har det inte bra här i landet. Och ändå är det hälst det jag vill vara.

Tack och farväl!

Eder tillgifne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Hans Larsson hade i sin nyårshälsning tackat för en ”mäktig” teaterupplevelse, sedan han sett dramat Parisina på Dramaten i Gustaf Muck Lindens regi. Ivan Hedqvist (1880–1935) spelade huvudrollen som Hertig Niccolò. Harriet Bosse (1878–1961) kreerade rollen som Parisina. Se korrespondensen med Gustaf Muck Linden åren 1914–1915.

[2] Bergman vacklar vid den här tiden fortfarande i bruket mellan gammal- och nystavning. I det här fallet i fråga om af resp. av i ett och samma brev.

Personer:

Bosse, Harriet (5)
Hedqvist, Ivan (12)
Larsson, Hans (47)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA