Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


286. Tor Bonnier

Örebro den 27/1 XVI

Kära Tor!

Med största tacksamhet mottager Stina uppdraget[1] ō ska försöka utför[a] det till belåtenhet – d.v.s göra [oläsl.] så vitt som möjligt.

Din

HjB.

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser sannolikt Stina Bergmans arbete med att förkorta ungdomsromanen Rosa eller de åtta kusinerna. Se brev 267 till Tor Bonnier den 27/8 1915, not 1.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA