Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


291. Tor Bonnier

[Örebro] 11/3 XVI

Kära Tor, som vi antagligen – tvärtemot vad jag förut trodde – inte kommer att råkas i brådrasket, vill jag tacka Dig för Ditt besvär med St.T.[1] Väldigt hyggligt av Dig! Emellertid, när ett gammalt as dör så samlas ju gamar en masse. Och det är väl inte så troligt att jag utgår som segrare.

Tack ska Du ha i alla fall ō frid ō fröjd!

Din

HjB.

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Vad som åsyftas är oklart. Korrespondensen med Tor Bonnier ger inga belägg och genomgången av tidningslägg för perioden inga övertygande uppslag.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA