Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


296. Tor Bonnier

 Liljeholmsv. 4 Liljehlm [juni 1916][1]

Kära Tor! Skulle Du vid tillfälle vilja undersöka hur mycket jag kan ha till godo hos Månadshäftena samt utanordna det eller del däraf? Tyvärr mins jag inte riktigt hur långt jag redan tagit ut, men Du har ju mina kvitton.

Skrifver eftersom jag inte känner Dina sommartider.

Din

HjB.

Rt Lilj. 103 om Du vill ringa.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Brevet är svårdaterat men måste ha tillkommit efter flytten till Stockholm i april. Omnämnandet av sommartiderna kan göra en datering till juni månad rimlig.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA