Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


307. Tor Bonnier

[Liljeholmsvägen 4] 7/12 XVI

Kära Tor, närslutna brev och rec. har sänts mig av herr Lie Singdahlsen[1] – känner Du till den? Som Du av brevet ser framställer han till min förläggare – som vel er en rimelig och snil mand – en anhållan om att få några av mina böcker. Det skulle kanske inte skada varken mig eller förlaget om Du styrkte honom i hans goda tro genom att sända de båda Komedierna och ev. Hans Nåd.[2] Vad säger Du själv? Ligger det något principvidrigt i saken?

Tack för sist!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Den norske författaren och kritikern Ole Christopher Singdahlsen (1877–1926), i första hand känd för sina många bygderomaner. Singdahlsen var under en tid sekreterare i Den Norske Forfatterforening och recensent i Aftenposten.

[2] Avser de två första delarna av Komedier i Bergslagen (I och II) samt Hans Nåds testamente.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Singdahlsen, Ole Christopher (2)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)
Komedier i Bergslagen I–II, roman (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA